ส่งคำถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเตียงในโรงพยาบาล เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการราคา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ แล้วเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง